SRH Srbija teži poboljšanju kvaliteta života ljudi pružanjem i zalaganjem za seksualno i reproduktivno zdravlje i prava (SRHR) kroz zastupanje i usluge, naročito za siromašne i osetljive ljude.

Zastupanje

Glavni cilj zastupanja jeste da pomeri politike kroz transformaciju i uticajne ideje u okviru javnog domena. Za SRH Srbiju uloga zastupanja dobila je značajan momentum od 2005. godine. Stoga, verujemo da je zastupanje važna aktivnost za NVO-e da se uključe, kako bi vodile i pomogle u ostvarivanju održivog razvoja.

Izgradnja kapaciteta

Capacity building is not just about the capacity of a nonprofit today — it’s about the nonprofit?s ability to deliver its mission effectively now, and in the future.