SRH Srbija teži poboljšanju kvaliteta života ljudi pružanjem i zalaganjem za seksualno i reproduktivno zdravlje i prava (SRHR) kroz zastupanje i usluge, naročito za siromašne i osetljive ljude.

Značajno angažovanje adolescenata i omladine je inkluzivno, namerno partnerstvo sa međusobnim poštovanjem između adolescenata, mladih i odraslih pri čemu se moć deli, odgovarajući doprinosi se cene i ideje, perspektive, veštine i snage mladih ljudi se integrišu u nacrt i isporučivanje programa, strategije, politike, mehanizme finansiranja i organizacije koje utiču na njihove živote i zajednice, države i svet. Značajno angažovanje adolescenata i mladih prepoznaje i menja strukture moći koje sprečavaju mlade ljude da budu smatrani stručnjacima u vezi sa sopstvenim potrebama i prioritetima uz izgradnju kapaciteta vođstva. U mlade ljude spadaju „adolescenti“ uzrasta 10-19 godina i „mladi“ uzrasta 15-24 godina (na osnovu definicije Svetske zdravstvene organizacije) bez obzira na socioekonomski status, etnički identitet, seksualnu orijentaciju, rodni identitet i izraz, polne karakteristike, bračni status, religiju, invaliditet, političku pripadnost ili fizičku lokaciju.