SRH Srbija teži poboljšanju kvaliteta života ljudi pružanjem i zalaganjem za seksualno i reproduktivno zdravlje i prava (SRHR) kroz zastupanje i usluge, naročito za siromašne i osetljive ljude.

AAP je zasnovana na dva operativna principa u humanitarnom programiranju:

1) pristup zasnovan na pravima
2) učinkovitost pomoći

Odgovornost prema pogođenim ljudima potvrđuje našu obavezu da poštujemo, ispunjavamo i štitimo ljudska prava i dostojanstvo i ispunjenje naših obaveza je suštinsko za kvalitetno programiranje.

Odgovornost prema pogođenom stanovništvu (AAP) je aktivna obaveza učesnika u humanitarnom radu da koriste moć odgovorno tako što uzimaju u obzir ljude kojima žele da pomognu, njima polažu račune i oni ih smatraju odgovornim. „Koristi moć odgovorno“: SRH Srbija priznaje da postoji često diferencija sopstvene moći koji naginje ka pružaocima pomoći i usluga u toku interakcija između članova osoblja SRH Srbije i ljudi kojima je njihov zadatak da pomognu. Kada se ne proveri, ovaj fundamentalni nedostatak ravnoteže daje prostora zloupotrebi moći i okruženje pogodno za podrivanje prava i dostojanstva ljudi kojima se SRH Srbija obavezuje da pomogne i pruži zaštitu. „Uzimanje u obzir, polaganje računa i smatranje odgovornim“ – AAP zahteva od humanitarnih radnika i organizacija da budu transparentni i da uključe ljude koji su pogođeni krizom u procesima odlučivanja povezivanjem sa svim različitim grupama populacije naročito sa najosetljivijim kojima se teži pomoći na najadekvatniji, najodgovorniji i najučinkovitiji način. KO JE „POGOĐENO STANOVNIŠTVO“? „Pogođeno stanovništvo“ podrazumeva pokretne delove stanovništva i članove zajednica koje su ih primile kojima SRH Srbija želi da pomogne. SRH Srbija je uključena u širok spektar aktivnosti u pomaganju ljudima, od hitnih pomoći do tranzicije i oporavka kroz razvoj. AAP preuzima odgovornost iznad ograničene prakse odgovornosti prema „korisnicima“ budući da doseže do ljudi koji su nenamerno isključeni iz primanja pomoći, što se često dešava marginalizovanim grupama uključujući ljude sa invaliditetom, starijim ljudima i LGBTI grupama. Takođe, posvećenost AAP razlikuje se od tradicionalne odgovornosti prema donatorima (isključivo). Zahteva od humanitarnih radnika da stave ljude u srž odgovora koji podržava njihova prava da budu uključeni u procese donošenja odluka koje utiču na njih i pružanja informacija programiranju kako bi bilo adekvatno i odgovaralo njihovim potrebama.

Izjava o obavezama obuhvata:

  1. 1. Vođstvo
  2. 2. Deljenje informacija i Transparentnost
  3. 3. Učešće
  4. 4. Žalbe i mehanizam povratnih informacija
  5. 5. Koordinaciju partnera

Okvir podržava važne dokumente politika kao što su Humanitarna politika – Principi humanitarnog rada, Standarde ponašanja, Politika rodne ravnopravnosti, Politika i Procedure za sprečavanje i odgovaranje na seksualno iskorišćavanje i zlostavljanje (PSEA) i Vodič o uvođenju principa humanitarne zaštite u redovne tokove.