Od 2002. godine, kada je osnovana, SRH Srbija teži poboljšanju kvaliteta života pojedinaca pružanjem i zalaganjem za reproduktivno zdravlje i prava (SRHR) kroz zastupanje i usluge, naročito za siromašne i osetljive ljude.