Od 2002. godine, kada je osnovana, SRH Srbija teži poboljšanju kvaliteta života pojedinaca pružanjem i zalaganjem za reproduktivno zdravlje i prava (SRHR) kroz zastupanje i usluge, naročito za siromašne i osetljive ljude.

Rod i pol

Soft skills

Trafiking

Globalni priru?nik - planiranje porodice za zdravstvene radnike

Klini?ke smernice za kontracepciju 2020

Kriterijumi medicinske podobnosti za propisivanje kontracepcije

Namerni prekid trudno?e - bro?ura za korisnike

Vodi? za bezbedni abortus

PROGRAM EDUKACIJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA O PLANIRANJU PORODICE I SAVREMENOJ KONTRACEPCIJI

Program

1 - Planiranja porodice i seksualno i reproduktivno zdravlje 2021

2 - Osnovne informacije o kontracepciji

3 - Kombinovana hormonska kontracepcija

4 - Intrauterina kontracepcija

5 - Progestinska pilula

6 - Hitna kontracepcija

7 - Terapijska primena kontracepcije

8 - Kontracepcija u razlicitim reproduktivnim stadijumima

9 - Barijerna kontracepcija i polno prenosive infekcije