SRH Srbija teži poboljšanju kvaliteta života ljudi pružanjem i zalaganjem za seksualno i reproduktivno zdravlje i prava (SRHR) kroz zastupanje i usluge, naročito za siromašne i osetljive ljude.

Pristup zasnovan na pravima Pristup zasnovan na pravima kombinuje ljudska prava, razvoj i društveni aktivizam za promovisanje pravde, ravnopravnosti i slobode. Ključno ovom pristupu jeste da poziva na odgovornost moćne ljude i institucije za njihove odgovornosti za one koji imaju manje moći i podržavaju manje moćne da se bore za svoja prava. U radu IPPF sprovođenja pristupa zasnovanom na pravima programima za seksualno i reproduktivno zdravlje mladih uključuje osnaživanje mladih ljudi da delaju i trađe ono što im pripada umesto da pasivno prihvataju ono što odrasli (vlada, učitelji i druge zainteresovane strane) odlučuju za njih. Pristup zasnovan na pravima radi ka pristupanju kvalitetnim prijateljskim uslugama za mlade i sveobuhvatnom rodno osetljivom seksualno pozitivnom seksualnom obrazovanju za sve mlade ljude.