SRH Srbija teži poboljšanju kvaliteta života ljudi pružanjem i zalaganjem za seksualno i reproduktivno zdravlje i prava (SRHR) kroz zastupanje i usluge, naročito za siromašne i osetljive ljude.

Danas, nekih 1,2 milijardi adolescenata (od 10 do 19 godina starosti) čini 16 procenata svetske populacije. Pristup kvalitetnim uslugama seksualnog i reproduktivnog zdravlja (SRHR) i informacije su od suštinskog značaja za zaštitu njihovog zdravlja i mogućnosti da planiraju svoje živote. Ipak, širom sveta, štetne društvene norme, rodni stereotipi, nejednakosti u moći, primećena potreba za kontrolom ženske seksualnosti i druge nejednakosti čine pristup informacijama i uslugama izazovnim, ako ne nemogućim za adolescente, naročito za devojčice.

5 STVARI KOJE TREBA ZNATI:

  • Iako je došlo do značajnog napretka u SRHR u proteklih 25 godina, konzervativne snage su poništile teško osvojena prava i pretile da dalje ograniče napredak u zdravlju i pravima devojčica i žena.
  • Dva vodeća razloga za smrt adolescenata u svetu u razvoju, smrtnost majki i sidu, povezana su sa SRHR i mogu se sprečiti samo adekvatnim lečenjem i negom.
  • In developing countries, more than 20 million girls and young women aged 15-19 have an unmet need for modern contraception.