Od 2002. godine, kada je osnovana, SRH Srbija teži poboljšanju kvaliteta života pojedinaca pružanjem i zalaganjem za reproduktivno zdravlje i prava (SRHR) kroz zastupanje i usluge, naročito za siromašne i osetljive ljude.
ASRZS Godi?nji izve?taj 2020
Audit Report 2020 - SRH Serbia (IPPF Member), Belgrade
Audit Report 2019 - SRH Serbia (IPPF Member), Belgrade
Audit Report 2018 - SRH Serbia (IPPF Member), Belgrade