SRH Srbija teži poboljšanju kvaliteta života ljudi pružanjem i zalaganjem za seksualno i reproduktivno zdravlje i prava (SRHR) kroz zastupanje i usluge, naročito za siromašne i osetljive ljude.

Glavni cilj zastupanja jeste da pomeri politike kroz transformaciju i uticajne ideje u okviru javnog domena. Za SRH Srbiju uloga zastupanja dobila je značajan momentum od 2005. godine. Stoga, verujemo da je zastupanje važna aktivnost za NVO-e da se uključe, kako bi vodile i pomogle u ostvarivanju održivog razvoja.

Zastupanje je integrisano u SRH Srbiju od 2003. godine, ali od 2010. godine naša posvećenost je ojačala. Prateći našu Strategiju zastupanja, nosioci prava imaju centralnu ulogu u radu koji obavlja SRH Srbija.

SRH Srbija veruje da se ponašanje na održiv način implicitno očekuje i ako ga nema, dolazi do povećanja rizika po našu reputaciju. To je tačno, budući da je zalaganje za održivost najznačajnije za nas, naše misije i svrhu.

Zastupanje je sve više značajno i može da ima pozitivan efekat povećanjem svesti o problemima u koje su NVO-e trenutno uključene i tako ostvari globalni domet. Stoga, zbog mnoštva informacija, pristalice i građani postaju bolje informisani o problemima sa kojima se države suočavaju i kako mogu da se angažuju i pomognu. Ako NVO ima jači brend, verovatno će imati veću prednost koja će im omogućiti da rastu i razvijaju se, a na taj način će doneti korist zajednicama čiji su deo i kojima žele da pomognu.

Postoje tri glavna oblika zastupanja, od strane ljudi, sa ljudima i za ljude. Zastupanje od strane ljudi uključuje one kojima je ona neposredno potrebna. Imaju legitimnost i mogu da pregovaraju i sklope dogovor na osnovu njegovih želja i potreba kao pojedinaca. Zastupanje sa ljudima primenjuje se kod zajedničkog rada zajednica i drugih na zastupanju u rešavanju sličnih problema. Najzad, zastupanje za ljude primenjuje se kada se ljudi i organizacije zalažu u ime onih koji su pogođeni specifičnim problemima. Ovo je tip zastupanja u kome SRH Srbija uglavnom učestvuje. NVO-e mobilišu, artikulišu i predstavljaju interese ili brige ljudi. Ovo je preovlađujuće kod autoritativnih država, gde je društvo ograničeno i ne postoji sloboda govora, što im ne daje mogućnost da izraze svoja osećanja i stavove (Jordan i van Tujl, 1998).

Učinkovito zastušanje obuhvata merene učinkovitosti politike. Ako je zastupanje bilo učinkovito, to bi značilo da je savez postigao ciljeve svoje politike uticajem na donosioce odluka. Većina NVO-a očekuje da njihovo zastupanje ide glatko, to znači da je potrebno vreme da dođe do promena politike, budući da mnoštvo agencija i pojedinaca koji se protive moraju da promene svoje aktivnosti kako bi se sprovela ta promena politike. Ako se to pokaže uspešnim, alati će biti sprovedeni u drugim oblastima zastupanja kako bi se obezbedilo da ostane učinkovito, donošenjem pozitivnih uticaja za zajednicu, kao što je uticajna promena politike.

Ključna prilika za učinkovito zastupanje je kroz tehnologiju, koja utiče na zastupanje politika. Konkretno, kroz platforme društvenih mreža kao što su Facebook, Instagram i Twitter. Primećeno je da društvene mreže dominiraju u diskusijama o zastupanju usled lakoće korišćenja i sposobnosti širenja poruka zastupanja globalno, naročito među mladom generacijom koja lakše prima ove poruke. S obzirom na to da je više ljudi svesno rada koji obavljaju, to je pozitivniji uticaj koje zastupanje može imati na osetljive zajednice. Ključna prilika za učinkovito zastupanje kroz društvene mreže je sposobnost merenja reakcija javnosti na poruke zastupanja kroz aktivnosti kao što su „lajkovanje“, komentarisanje, favorizovanje i deljenje poruka. Stoga, NVO-e sada imaju pristup kvantitativnim i uporedivim podacima koji im omogućavaju da mere relativnu učinkovitost svojih strategija poruka zastupanja, što će im pomoći da se poboljšaju u budućnosti.

Još jedna ključna prilika za učinkovito zastupanje je sposobnost promene percepcija i promena politike.