Skip to main content

Imaju?i u vidu sve prisutnije i glasnije politi?ke struje koje se zala?u za zabranu abortusa, kako u Evropi, tako i u regionu, SRH Srbija je, insistiraju?i na tome da je pravo na bezbedan abortus neotu?ivo ?ensko ljudsko pravo, objavila online izdanje “Bezbedan abortus: tehni?ki i regulatorni priru?nik za zdravstvene sisteme”.

Priru?nik mo?ete pro?itati i/ili preuzeti na:
https://issuu.com/draganas/doc

Leave a Reply

sr_RSSerbian
Skip to content